VVS-Projektering (3d)

Facil Consult AB har som målsättning att projektera samtliga VVS-projekteringsuppdrag i 3D.

Läs mer

Projektledning


Facil Consult AB åtar sig projektledningsuppdrag i större VVS-entreprenader.

Läs mer

Energi- och Miljö


Facil Consult AB arbetar långsiktigt för att få vara med och skapa ett hållbart samhälle avseende  energi och milj..

Läs mer

Nyheter

 

Nya projekt

Stockholmshusen är ett samarbete mellan Stockholm Stads förvaltningar och bostadsföretagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter, och till år 2020 är målet att man ska startat att bygga 3500-5000 hyresrätter. Vi kommer vara med att projektera bland annat Ledinge och Bjurö med byggstart 2017.

Nytt bland personalen

Vi hälsar Martin Wahlund välkommen till Facil Consult.

Säker Vatten för konsultföretag

Facil Consult AB är sedan 2016-06-29 auktoriserat konsultföretag avseende
Säker Vatten.

 

 

  

 

 

Fördelar med oss 

Facil Consult AB har varit verksamt sen år 2000. Huvudsysselsättningen har varit VVS-projektering och besiktning av VVS-system.
Stommen i företaget består av personer som varit verksamma som VVS-konsulter i minst 16 år. Vi har en bra mix av nyutexaminerade konsulter till mer erfarna. Högt i tak och en vilja att alltid utvecklas har medfört att vi hela tiden tar nya steg i vår utveckling.

 

VVS-konsulter

 • Många års erfarenhet av olika projekt
  • Erfarenheter av praktiskt arbete VVS
  • Kontinuerlig vidareutbildning
  • Kvalitetsmål via ISO 9001
  • Miljömål via ISO 14001

Energiexperter

 • Flera års erfarenhet
 • Moderna programvaror
 • Kontinuerlig vidareutbildning
 • Passivhusexpert