VVS-Projektering (3d)

Facil Consult AB’s goal is to design all HVAC design assignments in 3D.

Projektledning

Facil Consult AB åtar sig projektledningsuppdrag i större VVS-entreprenader.

Energi- och Miljö

Facil Consult AB arbetar långsiktigt för att få vara med och skapa ett hållbart samhälle avseende  energi och milj..

Nyheter

Nya projekt

Stockholmshusen är ett samarbete mellan Stockholm Stads förvaltningar och bostadsföretagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter, och till år 2020 är målet att man ska startat att bygga 3500-5000 hyresrätter. Vi kommer vara med att projektera bland annat Ledinge och Bjurö med byggstart 2017.

Nytt bland personalen

Vi hälsar Fredrik Forsberg välkommen till Facil Consult.

Safe Water for consulting companies

Facil Consult AB är sedan 2016-06-29 auktoriserat konsultföretag avseende
Säker Vatten.

Fördelar med oss

Facil Consult AB har varit verksamt sen år 2000. Huvudsysselsättningen har varit VVS-projektering och besiktning av VVS-system.
Stommen i företaget består av personer som varit verksamma som VVS-konsulter i minst 16 år. Vi har en bra mix av nyutexaminerade konsulter till mer erfarna. Högt i tak och en vilja att alltid utvecklas har medfört att vi hela tiden tar nya steg i vår utveckling

VVS-konsulter

Energiexperter