VVS-Projektering (3d)

Facil Consult AB’s goal is to design all HVAC design assignments in 3D.

Projektledning

Facil Consult AB åtar sig projektledningsuppdrag i större VVS-entreprenader.

Energi- och Miljö

Facil Consult AB arbetar långsiktigt för att få vara med och skapa ett hållbart samhälle avseende  energi och milj..

Nyheter

Nya projekt

Orminge torg

Nytt bland personalen

Safe Water for consulting companies

Facil Consult AB är sedan 2016-06-29 auktoriserat konsultföretag avseende
Säker Vatten.

Fördelar med oss

Facil Consult AB har varit verksamt sen år 2000. Huvudsysselsättningen har varit VVS-projektering och besiktning av VVS-system.
Stommen i företaget består av personer som varit verksamma som VVS-konsulter i minst 16 år. Vi har en bra mix av nyutexaminerade konsulter till mer erfarna. Högt i tak och en vilja att alltid utvecklas har medfört att vi hela tiden tar nya steg i vår utveckling


VVS-konsulter


Energiexperter

Hitta till oss